Formularz rejestracyjny dla profesjonalistów

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 71 do celów marketingowych w zbiorach danych Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania:
  • przesyłając wiadomość e-mail na adres mailing@agencjapromocjizieleni.pl
  • składając osobiście oświadczenie w siedzibie Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o.
  • telefonicznie pod numerem +48 22 435 47 20 -podając imię, nazwisko, adres